این فروشگاه کاملا متعهد به حفظ حریم و اطلاعات شخصی کاربران و مشتریان بوده و تمام تلاش خود را در این زمینه با استفاده از تمامی امکانات موجود بعمل می آورد.